• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY ČESKÉ REPUBLIKY

PŘI ROZHODOVÁNÍ O NAŘÍZENÍ KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ OSOBÁM, KTERÉ BYLY V ÚZKÉM KONTAKTU S OSOBOU, U KTERÉ BYLO LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ PROKÁZÁNO ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A BĚHEM TOHOTO ÚZKÉHO KONTAKTU OBĚ OSOBY POUŽILY NÁLEŽITOU OCHRANU DÝCHACÍCH CEST. KHS v případě, že epidemiologickým šetřením zjistí, že jak osoba, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno…

Číst dále

A do školy se jde!

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy, pro jistotu píšeme, že všichni naši žáci 4. ledna 2020 jdou do školy. Všechna hygienická pravidla, dezinfekce rukou a roušky platí stejně. Vyučování bude kráceno do 12.30 hodin, družina i jídelna bude v normálním provozu.  Do nového roku vám přejeme především pevné zdraví.

Číst dále

A jdeme do školy!

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, oznamujeme radostnou novinu – ve středu 18. listopadu 2020 se otevírá škola. Stále budou platit všechna pravidla jako před zavřením školy, dezinfekce rukou, roušky.  Vyučování bude na 2. stupni do 12.30, družina i jídelna bude v normálním provozu. Upozorňuji, že v pondělí 16. listopadu…

Číst dále

Uzavření školy

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, upozorňujeme, že od pondělí 2. listopadu 2020 budou na nezbytně nutnou dobu uzavřené i speciální školy, tedy i naše škola. Zároveň připomínáme, že distanční výuka je povinná.  S posíláním a odevzdáváním úkolů se domluvíte s třídními učitelkami. Přejeme vám i našim žákům pevné zdraví.…

Číst dále