• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Slavnostní rozloučení se školním rokem

Konec školního roku je tu. Známky jsou uzavřené, v učebnicích jsme došli na poslední stránky a sešity jsou popsány do posledního listu. Čekají nás prázdniny. Jak už se stalo příjemnou tradicí, v závěrečný den se s námi slavnostně loučí žáci devátých ročníků a desátých ze speciální třídy. Celý náš pedagogický sbor přeje všem krásné prožití letních prázdnin a vycházejícím žákům mnoho úspěchů v jejich další životní kapitole.

Číst dále

VZPoura úrazům

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (VZP ČR) VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Handicapovaní pracovníci VZP besedují s žáky o vlastních životních příbězích, životě s trvalými následky, upozorňují na rizikovost určitých situací, radí, jak jim předcházet. Předposlední školní den jsme u nás ve škole přivítali dva sympatické mladé muže, pana Pavla a pana Honzu. Ohromilo nás, kolik různých sportů oba i přes svůj handicap provozují. Besedy se zúčastnila většina žáků školy, posloužila tak jako netradiční poučení o bezpečnosti o prázdninách. Pan Honza nám dokonce dovolil nahlédnout do svého osobního automobilu, speciálně uzpůsobeného pro ruční řízení.

Číst dále

Školní výlet na hrad Kašperk

Hrad Kašperk, postavený z příkazu českého krále a římského císaře Karla IV., se nachází v malebném koutu Šumavy u nedalekých, 3 km vzdálených, Kašperských Hor. Jedná se o nejvýše položený královský hrad v Čechách (886 m n. m.). Komentovaná prohlídka Kašperku začala v horní části nádvoří před bývalým padacím mostem. Průvodkyně seznámila žáky s historií hradu, jeho významem
i běžným životem (hospodářský život včetně přípravy jídla, očista a hygiena ve středověku). Pro žáky měla připravené puzzle skládačky erbu nebo destičky
s voskem určené k psaní. Největším zážitkem pro děti však byla možnost vzít si
a vyzkoušet meč, kuši, rukavice, helmici a jiné předměty středověkého rytíře. Potom již následovala samotná prohlídka replik českých korunovačních klenotů

a původního středověkého žezla a jablka z doby Karla IV. Samotná výstava byla doplněna o výstavní panely se stručnými naučnými texty. V poslední části prohlídky jsme vystoupali 98 schodů do hradní věže, odkud se nám naskytl nádherný pohled na Šumavu.

Číst dále

Prázdninový provoz školy

Od 1. července začínají dětem hlavní prázdniny a pedagogům zasloužená dovolená. Nový školní rok začíná pro žáky 4. září 2023.          Pokud budete potřebovat vyřešit nějaké školní věci, volejte paní ředitelce na služební mobil 724335472 a domluvíte si schůzku. 

Číst dále

Netradiční sportovní den

Dne 20. června uspořádala SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova 267, zábavný den pro děti
v netradičních sportovních disciplínách. Pětičlenná družstva soutěžila např.
v curlingu, hodu na cíl, skoku z místa, štafetovém běhu, v přeskoku přes lano,
v kopu na bránu a dalších disciplínách. Akce se vydařila (poděkování organizátorům), všichni zúčastnění sportovali s nadšením a kromě odměn si
odnesli především nevšední sportovní zážitky a možnost setkání s žáky a pedagogy z ostatních škol.

Číst dále