• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Informace pro rodiče

MIMOŘÁDNÉ PRÁZDNINY:   INFORMACE PRO RODIČE

Tiskopis: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. 

Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. 

Potvrzený tiskopis vydává škola. Pokud máte o potvrzený tiskopis zájem, volejte ředitelce školy na telefonní číslo: 724 335 472 a domluvte si schůzku.

                                                             

                                                                             Mgr. Miroslava Kunešová, ředitelka školy.

Comments are closed.