Adventní knihovna

Jak slaví Vánoce děti v jiných zemích?
České tradice a zvyky všichni dobře známe, ale jak se slaví vánoční svátky
v Evropě? Dali bychom si k večeři šneky nebo kaštanovou nádivku jako ve Francii? Kdo nosí dárečky ve skandinávských zemích? A jak slaví Vánoce děti v Bullerbynu? Odpovědi na všechny tyto otázky jsme se dostali při besedě s Luckou
o Vánocích ve světě.

Číst dále

Projektový den – adventní tvoření

V pondělí 28. listopadu proběhl na naší škole Projektový den – adventní tvoření. Žáci si vytvořili krásné vánoční dekorace i přáníčka a upekli sladký stromeček
z listového těsta. Pracovali ve skupinách, ve kterých si vzájemně pomáhali. Všichni s nadšením stříhali, lepili, kreslili, barvili, váleli a vykrajovali nejen těsto, ale
i keramickou hlínu. Odměnou byl výrobek, který si žáci odnesli domů, ale především příjemně strávené dopoledne – projektový den se vydařil.

Číst dále

Virtuálně v elektrárně 3

Z lavic až do nejstřeženějších prostor v zemi? Ano, prostřednictvím virtuální prohlídky a přenosu z interaktivního studia jsme opět nahlédli do některých elektráren a rozvoden Skupiny ČEZ a vydali se na on-line výlet do míst, kde vzniká a kudy putuje elektřina. Dozvěděli jsme se jakou cestu musí elektrická energie urazit, než se dostane až k nám domů do zásuvky. Žáci měli možnost navštívit rozvodny, transformovny, dispečink řídící celou distribuční síť a podívat se také do terénu, kde probíhá vysoko na elektrických stožárech a sloupech práce pod napětím – a to i během kalamit.

Číst dále

Bambule pro pacienty Nemocnice sv. K. Boromejského v Praze

Osmáci a deváťáci se rozhodli přijmout dobrovolnickou výzvu paní Hany Rabenhauptové a zapojit se do výroby bambulí určených pacientům paliativního oddělení Nemocnice sv. Karla Boromejského v Praze. Naši tvůrci se nenechali odradit počátečními neúspěchy s neposlušnými klubky vlny a koncem listopadu přinesli na městský úřad 16 nádherných pestrobarevných bambulí, které poslouží jako rehabilitační a terapeutické pomůcky.

Číst dále

Turnaj v přehazované

Přehazovaná je na naší škole velmi oblíbená hra. Proto se všichni těšili na školní turnaj, který se konal v polovině listopadu. Žáci poctivě a s nadšením trénovali, aby vybojovali co nejlepší umístění. Všem zúčastněným patří pochvala za sportovní výkony a fair play hru. Vítězům blahopřejeme!

Číst dále