• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Pro větší přehlednost konzultační dny a hodiny pedagogů

  Třída Pro rodiče Hodina Pro žáky Hodina
Mgr. Věra Javorková 1.,2., 3. Pondělí 12,30 – 13,20 Úterý 7,35
Mgr. Bohumila Frnochová 4., 5. Úterý 12,35 – 13,20 Pondělí 7,40
Mgr. Jana Nebesová 6., 7. Úterý 13,20 – 14,10 Čtvrtek 7,40
Mgr. Ivana Simandlová  8., 9. Úterý 13,20 – 14,10 Středa 7,40
Mgr. Lenka Vojtová speciální denně podle dohody
PORADENSTVÍ   den hodina
Výchovný poradce pro I. a II. stupeň Mgr. Ivana Simandlová Úterý 13,20 – 14,10
Výchovný poradce pro administrativu Mgr. Jana Nebesová Úterý 13,20 – 14,10
Metodik prevence Marie Krejsová Úterý 14,30 – 15,00

Comments are closed.