• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Prodloužené podzimní prázdniny

Doporučení k vyhlášení dvou dnů ředitelského volna

     na základě posouzení současného stavu epidemiologické covidové situace v Jihočeském kraji a po projednání s vedením Krajské hygienické stanice doporučuje vedení Jihočeského kraje všem školám prodloužit podzimní prázdniny o 2 dny. Tuto možnost lze využít prostřednictvím vyhlášení tzv. ředitelského volna na pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021. Jde o velmi důležité doporučení a vedení kraje věří, že školy tohoto doporučení využijí a zlepší se tím situace v kraji z hlediska zvýšeného počtu nemocných covidem.

O uvedeném doporučení bylo dnes vedením kraje informováno jednání zastupitelstva a také média.

                                                                                                                       Ing. Hana Šímová

                                                                                                                    vedoucí odboru školství,

                                                                                                                    mládeže a tělovýchovy

 

                                                                                                                                            V Prachaticích dne 20. 10. 2021

Vážení rodiče, žáci, zaměstnanci školy,

     na základě výše uvedeného doporučení jsem rozhodla, že vyhlašuji na dny 25. a 26. října 2021 ředitelské volno, čímž budou podzimní prázdniny prodlouženy na celý týden. Věřím, že toto rozhodnutí pomůže zamezit zvyšujícímu se počtu onemocnění covidem.

                                                                                                         S pozdravem Mgr. Miroslava Kunešová, ředitelka školy.

Comments are closed.