• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Projektový den MEVPIS Vodňany

Ve středu 20. října se žáci 2. stupně vypravili do Vodňan dozvědět se co nejvíce o rybách a racích. Byl krásný den, a proto se zařadili i aktivity, u kterých hrozilo trochu namočení. Ale všichni byli šikovní a nikdo se nezmáčel. Získané poznatky a dovednosti se žákům budou jistě hodit nejen v hodinách přírodopisu, ale i v běžném životě. 

Comments are closed.