• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, dne 30. dubna 2020 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Celý dokument si můžete přečíst na níže uvedeném odkazu. Pro naši školu je důležitý text na straně 8, který přikládám.

 

Základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

 

 

 

 

https://www.google.cz/search?source=hp&ei=-DWwXsjsNKTmgwehpp34Ag&q=OCHRANA+ZDRAV%C3%8D+A+PROVOZ+Z%C3%81KLADN%C3%8DCH+%C5%A0KOL+V+OBDOB%C3%8D+DO+KONCE+%C5%A0KOLN%C3%8DHO+ROKU+2019%2F2020&oq=OCHRANA+ZDRAV%C3%8D+A+PROVOZ+Z%C3%81KLADN%C3%8DCH+%C5%A0KOL+V+OBDOB%C3%8D+DO+KONCE+%C5%A0KOLN%C3%8DHO+ROKU+2019%2F2020&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DF_QFYxf0BYMaYAmgAcAB4AIABogGIAaIBkgEDMC4xmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjIyLKcxJrpAhUk8-AKHSFTBy8Q4dUDCAc&uact=5

Comments are closed.