• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Výsledky zápisu žáků přijatých pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu je vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Děti zde budou uvedeny pod jim přidělenými registračními čísly

 Byly přijaty tyto děti:               zspt 027/2021        

                                                          zspt 028/2021

 V Prachaticích dne 30. 4. 2021

                                                                    Mgr. Miroslava Kunešová, ředitelka školy.

 

školský zákon č. 561/2004 Sb.,

  • 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní …školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

 

Comments are closed.