• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Vzdělávání během nouzového stavu

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu. 

Vzdělávání bude probíhat on-line, paní učitelky budou posílat týdenní úkoly na domluvené e-mailové adresy každé pondělí až do vyhlášení konce zákazu. Kdo ze žáků nemá možnost připojení k internetu, přijde si každé pondělí od 9. do 11. hodin do školy. Pokud máte nějaké dotazy či nejasnosti, pište či volejte na čísla uvedená v žákovské knížce nebo na našich webových stránkách.

Žák, žákyně během týdne vypracují zadané úkoly do sešitu, který mohou používat na všechny předměty, nezapomeňte vždy napsat datum. Všechny vypracované úkoly přinesou po ukončení zákazu do školy. Vypracované úkoly budou podkladem pro klasifikaci

Comments are closed.