• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

žádost o přijetí nebo odklad povinné školní docházky naleznete na webových stránkách jednotlivých škol. Zde bude i informace, kde budou tyto formuláře dostupné i v listinné podobě.

Danou žádost si vytiskněte a vyplněnou doručte v zalepené obálce do poštovní schránky na budově dané školy, prosím Vás.

Stanovený termín pro doručení je od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Další možná podání žádosti jsou:

  • datovou schránkou
  • mailem s elektronickým podpisem
  • poštou – stačí obyčejně
  • online

Na Vámi uvedený kontakt Vás budeme informovat o přiděleném registračním čísle. Seznam přijatých žáků, tedy přehled registračních čísel, vyvěsíme na webu školy a na úřední desce školy dne: 7. 5. 2021

Žádost o odklad povinné školní docházky podávejte až ve chvíli, kdy budete mít obě nezbytné přílohy, které přiložíte k této žádosti:

– doporučení o odkladu z Pedagogicko-psychologické poradny (nebo Speciálně pedagogického centra). Pokud tuto zprávu nemáte, podejte žádost o odklad ve stanoveném termínu. Ředitelka školy přeruší správní řízení a rozhodne, až jí tuto zprávu dodáte.

– doporučení o odkladu od dětského lékaře

O rozhodnutí o odkladu Vás budeme informovat.

Vaše kontakty využijeme i ohledně schůzek, které se budou týkat budoucích prvňáčků.

 

ZŠ Prachatice, Národní 1018, Mgr. Hana Bolková, tel 724 206 310

ZŠ Prachatice, Vodňanská 287, Mgr. Bc. Petra Sandanyová, tel 773 981 806

ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, Mgr. Lenka Králová, tel. 388 316 587

ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387, Mgr. Miroslava Kunešová, tel. 724 335 472         

                             

                                       S přáním pevného zdraví ředitelky základních škol

Comments are closed.