• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

žádost o přijetí nebo odklad povinné školní docházky naleznete na webových stránkách naší školy – www.zsprachatice.cz. Zde bude i informace, od kdy a kde budou tyto formuláře dostupné i v listinné podobě.

Danou žádost si vytiskněte a vyplněnou doručte v zalepené obálce do poštovní schránky na budově školy.

Stanovený termín pro doručení je od 1.4. 2020 do 30.4. 2020.

Další možná podání žádosti jsou:

  • datovou schránkou
  • mailem s elektronickým podpisem

Na Vámi uvedený kontakt Vás budeme informovat o přiděleném registračním čísle. Seznam přijatých žáků, tedy přehled registračních čísel, vyvěsíme na webu školy a na úřední desce školy dne:5. 5. 2020

K žádosti o přijetí přiložte:

  • doporučení o přijetí z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra
  • doporučení o přijetí od dětského nebo odborného lékaře

 

K žádosti o odklad povinné školní docházky přiložte:

  • doporučení o odkladu z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra
  • doporučení o odkladu od dětského nebo odborného lékaře

O rozhodnutí o odkladu Vás budeme informovat.                                  

Do našeho typu školy mohou být přijati pouze žáci s diagnostikovaným mentálním postižením.

ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387, Mgr. Miroslava Kunešová, tel.724 335 472    

Comments are closed.