• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Kalendář akcí

Mottem školního roku 2023/2024 bude: „ Slušnost chce odvahu.”

Celoroční soutěže: O nejlepšího sportovce školy 

                               Znalec přírody 

Září               Cvičení v přírodě + přespolní běh                                        

                     Běh pro zdraví                                                 

                     Beseda s policií – chování na silnici, ulici                                         

                     Plavecký výcvik I. stupeň + speciální třída           

Říjen            Branný den s Mě Policií                                                      

Listopad      Trh pracovních příležitostí                       

                    Turnaj v přehazované                                   

                    Spolupráce s SOU                                        

                    1. tematický den: Advent                           

Prosinec     Mikulášská nadílka                                    

                   Muzeum loutek – vánoční zvyky              

                   Knihovna                                                        

                   Vánoční turnaj ve stolním tenisu

                    Časopis Sluníčko     

                    Vánoční koncert v ZUŠ                                 

                    Den otevřených dveří +Vánoční besídka                                               

Leden           2. tematický den:  Zimní sportovní hry   

                     Beseda s OU                                                    

                     MPP – úřad práce                                          

                     Lyžařský výcvik                                             

Únor             Karnevalová diskotéka – ŠD                       

                     Turnaj ve skoku vysokém                              

                      Šplh                                                                             

Březen          3. tematický den: Jaro    

                      MPP – 1. pomoc ČČK 

                      Knihovna – besedy                                                                                                                                       

Duben           Den Země – celotýdenní akce                   

                      Velikonoční dílna – výstavky prací, besedy 

                      Zápis do 1. třídy                       

Květen           Školní kolo SHM                     

                      Dopravní soutěž    

Červen           Školní výlet                                                       

                       MDD                                                                     

                       Cvičení v přírodě                                               

                       MěÚ – rozloučení s vycházejícími žáky        

                       Beseda s Policií  ČR – bezpečnost                   

                       Besídka a rozloučení s vycházejícími žáky

                                       

 

                               

      

 

 

Comments are closed.