• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Školská rada

Školská rada byla zvolena dne ve složení:

za rodiče:              Miroslav Raušer

za pedagogy:        Mgr. Jana Nebesová

za zřizovatele:      Hana. Rabenhauptová

Školská rada se schází podle potřeby, minimálně dvakrát ročně. Projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, vnitřní řád školy a klasifikaci a hodnocení žáků. Řeší připomínky a problémy rodičů, žáků a zřizovatele.

Comments are closed.