• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Pravidla a potřebné pomůcky pro žáky 1. a 2. stupně

Před vstupem do školy bude žákovi změřena teplota a jeho zákonný zástupce odevzdá Čestné prohlášení. Pokud tiskopis nemáte, vyplníte Čestné prohlášení před školou a podepíšete. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní…

Číst dále

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH A ŠKOL/TŘÍD ZŘÍZENÝCH PODLE § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH A ŠKOL/TŘÍD ZŘÍZENÝCH PODLE § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA PRO ŽÁKY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM, MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM, SOUBĚŽNÝM POSTIŽENÍM VÍCE VADAMI, AUTISMEM A ZÁVAŽNÝMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVNÝCH STUPŇŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 V souladu s…

Číst dále