• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Den branné přípravy

Dne 16. září se konal v Prachaticích Den branné přípravy. Žáci si mohli prohlédnout a vyzkoušet techniky poskytování první pomoci, seznámit se s prací Zdravotnické záchranné služby, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Jihočeské záchranné brigády kynologů. Dozvěděli se více o dárcovství krve a také něco z oblasti drogové problematiky. S vervou se pustili i do zábavných her a kvízů v ekologickém programu nazvaném Přelez, přeskoč, recykluj.

Číst dále

Zahájení školního roku 2019-2020

Společné zahájení školního roku 2019-2020 proběhlo za přítomnosti paní Hany Rabenhauptové, členky školské rady, v družině naší školy. Po celý rok nás bude provázet motto: Jeden za všechny, všichni za jednoho. Přejeme si, aby na naší škole vládla přátelská atmosféra, vzájemný respekt, úcta jednoho k druhému, ohleduplnost a snaha si pomáhat.

Číst dále