• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Bubnovačka 2022

Co je to Bubnovačka?
Bubnovačka je participativní happening, který dávám hlas dětem, neviditelným obětem násilí v rodině. Cílem Bubnovačky je informovat o významu ochrany dětí před násilím. Konkrétně jde o rozšíření myšlenky, že násilí do výchovy ani života dětí nepatří a že existují možnosti, jak si říci o pomoc. Bubnování symbolizuje hlas týraných dětí, které by měly být okolím/společností slyšet a kterým by měla být nabídnutá pomocná ruka. Proto jsme se i my připojili k této akci a dne 16. 11. se na naší škole rozezněly zvuky bubnů. Společně jsme hráli, zpívali a tancovali, abychom dali najevo, že nám osud týraných dětí není lhostejný.

Číst dále

Vzdělání a řemeslo 2022

V pátek 4. 11. 2022 se zájemci z 8. a 9. ročníku zúčastnili přehlídky Vzdělání
a řemeslo, která probíhala na výstavišti v Českých Budějovicích. Žáci se zajímali
o rozličné učební obory, měli možnost hovořit s učiteli jednotlivých škol, povídali si o životě na internátu s panem vychovatelem, účastnili se různých soutěží
a ochutnávek a setkali se dokonce s bývalým spolužákem, nyní učněm 3. ročníku SOU Lišov, který zde svoji školu reprezentoval v soutěži Truhlář roku 2022. Poučné a moc milé setkání. A ten celodenní déšť se přežít dal:-).

Číst dále

Burza škol Jhk v Prachaticích

Burzy škol jsou určené žákům 7. až 9. tříd základních škol, výchovným poradcům, rodičům a všem zájemcům, kteří se zajímají o středoškolské vzdělávání.
Jako každý rok i letos žáci 8. a 9. ročníku navštívili sál Národního domu, kde měli jedinečnou příležitost získat aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího studia na středních školách a učilištích a seznámit se i s možnostmi uplatnění v praxi.

Číst dále

Jídlem neplýtváme

Jídlem neplýtváme – tento poznatek si odnesli žáci 1. stupně a speciální třídy, kteří se účastnili a aktivně zapojili do stejnojmenného osvětového programu
v prostorách nedaleké CEV Dřípatky. Celý program byl velmi názorný a umožnil dětem přemýšlet o jídle z různých pohledů a učil je, jak s jídlem zacházet hospodárně a jak předcházet plýtvání. Žáci se zapojili do krájení ovoce a zeleniny a vytvoření originálního toustu, třídili potraviny na trvanlivé a na ty, které je potřeba sníst rychle. Na závěr měli možnost navštívit zookoutek CEV Dřípatky.

Číst dále

Podzimní keramičení

Máme podzim a my jsme se vrhli v naší školní keramické dílně do výroby podzimních kousků. Dětem se v rukou hrouda hlíny měnila v krásné listy, dýně, jablíčka, houby nebo ptáčky. Při keramičení rozvíjejí své manuální dovednosti, estetické cítění, tvořivost a představivost, ale především jejich výrobky přinášejí radost nejen jim samotným, ale všem okolo.

Číst dále