• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Zápis žáků pro školní rok 2020/2021

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021. Praha, 18. 3. 2020. – krácená verze Č. j.: MSMT-12639/2020-1 Zápisy k povinné školní docházce proběhnou od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Termín: 3. 4. 2020…

Číst dále