• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Realizované projekty

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 realizujeme projekt Moderní vzdělávání v ZŠ, Prachatice, Zlatá stezka 387, Šablony II.,  CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0013070, který je financován z prostředků EU – OPVVV.

Naše škola pokračuje v projektu Školní mléko a Ovoce do škol.

Stále jsme zapojeni do projektu „Bezpečná škola“.

Zúčastnili jsme se projektu EQuiPPE, který je realizovaný prostřednictvím programu Erasmus+, za účelem zvýšení kvality výuky tělesné výchovy na základních školách.

Od června 2018 je škola partnerem projektu Vzděláváme společně.

MSMT logo

 

Projekt Vzděláváme společně

Projekt podpořený v rámci Výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP s názvem „Vzděláváme společně“ (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008202) je realizován ve spolupráci s prachatickými základními školami, mateřskou školou a Městskou knihovnou Prachatice.

Projekt řeší problematiku podpory a rozvoje klíčových kompetencí cílových skupin – žáků ZŠ včetně žáků se SVP a dětí v MŠ, pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním a zájmovém vzdělávání. Cílem projektu je prostřednictvím propojování formálního a neformálního vzdělávání, společnou tvorbou a ověřováním 5 nových vzdělávacích programů, podpořit rozvoj klíčových kompetencí jednotlivců z těchto cílových skupin a prohloubit a upevnit dlouhodobou spolupráci mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání na Prachaticku.

 

Předpokládaný harmonogram projektu: 6/2018 – 5/2021

 

Předpokládaný rozpočet projektu:                                8 549 875,75 Kč

 

Nositel záměru:                                                          MAS Šumavsko, z. s.

 

Partneři s finanční účastí:                                            ZŠ Prachatice, Vodňanská 287

                                                                                ZŠ Prachatice, Národní 1018

                                                                                ZŠ Prachatice, Zlatá Stezka 240

                                                                                ZŠ Prachatice, Zlatá Stezka 387

                                                                                Mateřská škola Prachatice

                                                                                Městská knihovna Prachatice

                                                                                                   

                                                                                                             MAS Šumavsko, z.s.

                                                                               Projekt: Vzděláváme společně

                                                                               Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008202

                                                                               Sídlo: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice

                                                                                                             www.massumavsko.cz    

 

27. 3. 2019

Vybavení dětí pro jejich vzdělávání

V rámci tvorby vzdělávacích programů pro děti mateřských a základních škol na Prachaticku byl pořízen sedací nábytek, počítače, tablety a interaktivní tabule. Děti se tak mohou za pomoci tohoto vybavení vzdělávat v příjemném neformálním prostředí. Projekt, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008202, je spolufinancován Evropskou unií z OP Výzkum vývoj a vzdělávání. Spolupracujícími subjekty jsou MAS Šumavsko, z. s., Městská knihovna Prachatice, základní školy a mateřská škola v Prachaticích.

MAS Šumavsko pomáhá školám se vzděláváním i s vybavením

MAS Šumavsko pomáhá školám se vzděláváním i s vybavenímMístní akční skupina Šumavsko připravila projekt Vzděláváme společně. Více se o něm dozvíte v reportáži. Navštívíme Malenice, kde MAS Šumavsko sídlí, a Prachatice. Konkrétně MŠ Skalka, ZŠ Zlatá stezka 387 a Městskou knihovnu Prachatice.

Zveřejnil(a) TV Šrumec dne Pondělí 30. září 2019

Comments are closed.