• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Realizované projekty

Naše škola pokračuje v projektu Školní mléko a Ovoce do škol.

Nově jsme se zapojili do projektu „Bezpečná škola“.

Zúčastnili jsme se projektu EQuiPPE, který je realizovaný prostřednictvím programu Erasmus+, za účelem zvýšení kvality výuky tělesné výchovy na základních školách.

Od 1. 2. 2017 jsme zapojeni v projektu Moderní vzdělávání v ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003892.

Od 20. 12. 2016 spolupracujeme v rámci projektu “Badatelsky orientovaná výuka v přírodovědných předmětech na ZŠ Národní”.

Od 20. 12. 2016 spolupracujeme v rámci projektu “Půdní vestavba – zázemí pro výuku  a vybudování odborné učebny fyziky a chemie ve II. patře” se Základní školou Prachatice, Vodňanská 287.

 

Od června 2018 je škola partnerem projektu Vzděláváme společně.

MSMT logo

 

Projekt Vzděláváme společně

Projekt podpořený v rámci Výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP s názvem „Vzděláváme společně“ (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008202) je realizován ve spolupráci s prachatickými základními školami, mateřskou školou a Městskou knihovnou Prachatice.

Projekt řeší problematiku podpory a rozvoje klíčových kompetencí cílových skupin – žáků ZŠ včetně žáků se SVP a dětí v MŠ, pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním a zájmovém vzdělávání. Cílem projektu je prostřednictvím propojování formálního a neformálního vzdělávání, společnou tvorbou a ověřováním 5 nových vzdělávacích programů, podpořit rozvoj klíčových kompetencí jednotlivců z těchto cílových skupin a prohloubit a upevnit dlouhodobou spolupráci mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání na Prachaticku.

 

Předpokládaný harmonogram projektu: 6/2018 – 5/2021

 

Předpokládaný rozpočet projektu:                                8 549 875,75 Kč

 

Nositel záměru:                                                          MAS Šumavsko, z. s.

 

Partneři s finanční účastí:                                            ZŠ Prachatice, Vodňanská 287

                                                                                ZŠ Prachatice, Národní 1018

                                                                                ZŠ Prachatice, Zlatá Stezka 240

                                                                                ZŠ Prachatice, Zlatá Stezka 387

                                                                                Mateřská škola Prachatice

                                                                                Městská knihovna Prachatice

                                                                                                   

                                                                                                             MAS Šumavsko, z.s.

                                                                               Projekt: Vzděláváme společně

                                                                               Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008202

                                                                               Sídlo: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice

                                                                                                             www.massumavsko.cz    

 

27. 3. 2019

Vybavení dětí pro jejich vzdělávání

V rámci tvorby vzdělávacích programů pro děti mateřských a základních škol na Prachaticku byl pořízen sedací nábytek, počítače, tablety a interaktivní tabule. Děti se tak mohou za pomoci tohoto vybavení vzdělávat v příjemném neformálním prostředí. Projekt, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008202, je spolufinancován Evropskou unií z OP Výzkum vývoj a vzdělávání. Spolupracujícími subjekty jsou MAS Šumavsko, z. s., Městská knihovna Prachatice, základní školy a mateřská škola v Prachaticích.

MAS Šumavsko pomáhá školám se vzděláváním i s vybavením

MAS Šumavsko pomáhá školám se vzděláváním i s vybavenímMístní akční skupina Šumavsko připravila projekt Vzděláváme společně. Více se o něm dozvíte v reportáži. Navštívíme Malenice, kde MAS Šumavsko sídlí, a Prachatice. Konkrétně MŠ Skalka, ZŠ Zlatá stezka 387 a Městskou knihovnu Prachatice.

Zveřejnil(a) TV Šrumec dne Pondělí 30. září 2019

Comments are closed.