• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

HARMONOGRAM VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 30. 6. 2020  

   Vstup žáků jednotlivých ročníků do budovy školy, začátek a konec vyučování:

 

      ročník vstup do budovy začátek vyučování konec vyučování
1., 2., 3. ročník 7:45 7:50 8:05
4., 5. ročník 7:50 7:55 8:10
6., 7. ročník 7:55 8:00 8:15
8. ročník

9. ročník

8:00

8:00

8:05

8:05

8:20

8:45

speciální třída 8:05 8:10 8:25

Prosím, dodržujte určené časy, nesdružujte se u školy, používejte roušky, dodržujte rozestupy a pokyny zaměstnanců školy.                                                                                                                                              S pozdravem Mgr. Miroslava Kunešová, ředitelka školy.

Comments are closed.