• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

ZMĚNA PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLY PRO OBDOBÍ 15. 6. – 29. 6. 2020

Vstup žáků jednotlivých ročníků do budovy školy, začátek a konec vyučování:

      ročník vstup do budovy začátek vyučování konec vyučování  
1., 2., 3. ročník 7:45 7:50 11:25 denně
4., 5. ročník

 

7:50 7:55 11:30 denně
6., 7. ročník

 

7:55 8:00 10:45 pondělí – čtvrtek
8., 9. ročník

 

8:00 8:05 10:50 pondělí – čtvrtek
speciální třída

 

nevyučuje se

Prosím, dodržujte určené časy, nesdružujte se u školy, používejte roušky, dodržujte rozestupy a pokyny zaměstnanců školy.

                                

Přestávky jednotlivých ročníků:

 

ročník 1.     přestávka 2.     přestávka 3.     přestávka
1., 2., 3. ročník

 

8:35 – 8:45 9:30 –  9:50 10:35 – 10:45

v 11:25 konec vyučování, odchod

4., 5. ročník

 

8:40 – 8:50 9:35 – 9:55 10:40 – 10:50

v 11:30 konec vyučování, odchod

6., 7. ročník

 

8:45 – 8:55 9:40 – 10:00 10:45 – konec vyučování, odchod
8., 9. ročník

 

8:50 – 9:00 9:45 – 10:05 10:50 – konec vyučování, odchod

 

Celý dokument k nahlédnutí v Dokumentech školy.                                             s pozdravem Mgr. Miroslava Kunešová, ředitelka školy.

Comments are closed.