• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Dokument s vyznačenými změnami je umístěn na webových stránkách v oddíle Dokumenty nebo na odkazu: ochrana zdravi

 

Čestné prohlášení je k dispozici v Dokumentech školy.

Comments are closed.