• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Kurz první pomoci

Ve čtvrtek 13. června jsme se žáky prvního a druhého stupně zúčastnili kurzu první pomoci, který probíhal v tělocvičně Základní školy Zlatá stezka 240 pod záštitou společnosti MAS Šumavsko z. s. Kurz vedl pracovník společnosti SORUDO. Do kurzu jsme vyslali dvě pětičlenná družstva záchranářů, která si vyzkoušela v praxi oživování, masáž srdce, stabilizovanou polohu a desetiminutové oživování do příjezdu “záchranky”. Ještě, že se mohli žáci střídat, byla to totiž velká dřina!     

Comments are closed.