Jak se peče chléb

Jak dlouhá je cesta od zrna k chlebu? Žáci prvního stupně a speciální třídy si
v rámci vzdělávacího programu CEV Dřípatky vyzkoušeli, jak se dříve obilí mlátilo, jak se zpracovávalo, mlelo a jak se z něj pekl chleba. Poznali, jaký je to dar. Na závěr si vlastnoručně s lektorkou zadělali těsto a upekli chlebový dalamánek.

Číst dále

Výroba Lipánku

Dnešní den ve škole byl naplněn radostí a kreativitou, protože jsme se společně
s žáky 3. a 5. ročníku pustili do výroby Lipánku! Ingredience pro naši sladkou pochoutku jsme získali z našeho školního projektu “Ovoce, zelenina a mléko do škol”, který nám pomáhá poznávat zdravou a vyváženou stravu plnou vitamínů
a bílkovin. Bylo to skvělé cvičení v týmové práci a komunikaci! Žáci s nadšením míchali těsto, přidávali ingredience a zdobili Lipánek podle svých představ.
Děkujeme projektu “Ovoce, zelenina a mléko do škol” za poskytnutí ingrediencí
a všem žákům za skvělou spolupráci! Už se těšíme na další společné kulinářské dobrodružství!

Číst dále

Ohlédnutí za zimou

Od ledna do začátku března se žáci naší školy rozhodně nenudili. Kromě větších školních akcí, v rámci výtvarné výchovy a pracovního vyučování, tvořili, vyráběli vlastní krmení pro ptáčky či připravovali pokrm – špízy. Podívejte se, jak se jim práce dařila!

Číst dále

Zimní tvoření

Zima je jedno ze čtyř ročních období mezi podzimem a jarem střídajících se
v mírných a polárních oblastech. Přestože se chýlí ke svému konci, a brzy přivítáme jaro, naše třídy i chodby zdobí zdařilé výkresy a výtvory se zimní tematikou. Na některé z nich se podívejte v této fotogalerii.

Číst dále

Nácvik invakuace

Invakuace je opakem evakuace. To znamená, že pokud venku nebo v jiné části budovy hrozí nebezpečí, dojde k přemístění osob do jiného bezpečného místa uvnitř objektu. Koncem ledna jsme uskutečnili Projekt invakuace, který byl realizován podle předem připravených kroků. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci byli seznámeni s jednotlivými fázemi akce. V rámci této preventivní aktivity měli žáci možnost seznámit se základními pravidly invakuace a prakticky si vyzkoušet druhý bod, tedy “schovej se”. V závěru v rámci reflexe měli všichni zúčastnění čas přemýšlet a zhodnotit, co jim program přinesl a uvědomit si, co se dělo, jak danou situaci prožívali a co si z této zkušenosti odnášejí.

Číst dále