• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

SOUČASNĚ PLATNÝ POSTUP hygienické stanice

Současně platný postup Krajské hygienické stanice v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním COVID -19 ve školách nastat je na odkazu:

priloha_815756628_0_letak do sborovny_postup KHS

Comments are closed.