• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Uzavření školy

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, upozorňujeme, že od pondělí 2. listopadu 2020 budou na nezbytně nutnou dobu uzavřené i speciální školy, tedy i naše škola. Zároveň připomínáme, že distanční výuka je povinná.  S posíláním a odevzdáváním úkolů se domluvíte s třídními učitelkami. Přejeme vám i našim žákům pevné zdraví.

 

Comments are closed.