• Upozornění!

    V zájmu zajištění bezpečnosti žáků i pracovníků školy je zakázán nehlášený vstup a pohyb po škole cizím osobám. Zákonným zástupcům žáků je vstup v době vyučování povolen pouze o přestávkách. Pověřený pracovník školy bude monitorovat vstup návštěvníků do školy, každý návštěvník školy je povinen se zapsat do návštěvní knihy.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, žádost o přijetí nebo odklad povinné školní docházky naleznete na webových stránkách jednotlivých škol. Zde bude i informace, kde budou tyto formuláře dostupné i v listinné podobě. Danou žádost si vytiskněte a vyplněnou doručte v zalepené obálce do poštovní schránky na budově dané školy, prosím Vás. Stanovený termín pro…

Číst dále